2021-02-11 10:31:14

Sufinanciranje školske marende

Poštovani roditeliji/skrbnici

Zaklada  „Hrvatska za djecu“ sufinancirati će troškova školske prehrane djece za oba polugodišta šk.god. 2020./2021. u sklopu projekta „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u šk.god. 2020./2021.“ Sufinancira se 1 (jedan) školski obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn (pet kuna i pedeset lipa) za svaki nastavni dan.

Roditelji koji su sami financirali školsku prehranu od početka šk. god. 2020./2021. do potpisivanja ugovora imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novaca za dosad ostvarene troškove ukoliko je usluga marende korištena i plaćena, a sve sukladno naprijed izloženom modelu. Roditelji koji nisu imali takkve troškove mogu od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2020./2021. ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu kada su ispunjeni SVI navedeni uvjeti:
-     dijete je polaznik OŠ Kaštanjer Pula
-     mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) po članu zajedničkog kućanstvu u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020.

-     dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu


Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta su:

-     potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane ravnatelja  škole, koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1)
-     potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. za sve članove kućanstva
-     izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku Zaklade (Obrazac 2)

-     dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu

Privitak:

  • obrazac 1

  • obrazac 2

  • Smjernice z a izračun prihoda za potrrebe provedbe Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade "Hrvatska za djecu"

Dokumentaciju je potrebno donijeti u tajništvo ili računovodstvo Škole najkasnije do 24.02.2021. godine


Osnovna škola Kaštanjer Pula